Förvaltning av dödsbo - Gillis Edman Familjejuridik

Förvaltning av dödsbo

Dödsboet förvaltas i regel av dödsbodelägarna, alltså de efterlevande som ärver den avlidne. Det kan röra sig om att betala fakturor, deklarera, underhåll av fastighet, att sälja eventuella ägodelar efter bouppteckningen med mera.

Vi hjälper er med förvaltningen om ni inte själva vill eller har möjlighet att sköta den. I förekommande fall anlitar vi förvaltningsexpertis såsom städfirmor, trädgårdsmästare, mäklare och värderingsföretag – med syfte att bibehålla eller öka värdet på arvet.

Kontakta oss

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se