Vanliga frågor om arv - Gillis Edman Familjejuridik

Vanliga frågor om arv

Vad är laglott?

Bröstarvingar har rätt till laglott. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är det man ärver om det inte hade funnits något testamente. Exempel: Klas har två barn, Morgan och Lena. Klas tycker att Morgan och Lena har tillräckligt gott om pengar och vill istället testamentera hela sin egendom till Läkare utan gränser, vilket han också gör. […]

Läs mer

Vad är en bröstarvinge?

En bröstarvinge är ditt barn. Om ditt barn är avlidet, är ditt avlidna barns barn istället din bröstarvinge. Om ditt barnbarn är avlidet är din bröstarvinge istället ditt avlidna barnbarns barn din bröstarvinge. Detta fortsätter nedåt så långt det finns ytterligare generationer. Bröstarvingarna har en särskild ställning i arvsrätten, eftersom de är de enda som […]

Läs mer

Vad är ett förskott på arv?

Om du har fått en större gåva av dina föräldrar och annat inte är skrivet er emellan är denna gåva ett förskott på arv. Svensk lagstiftning utgår ifrån att föräldrar vill behandla sina barn lika. I fallet med förskott betyder det att när man fördelar arvet efter den avlidne föräldern, ska hänsyn tas till tidigare […]

Läs mer

Kan jag avstå arv?

Ja, du kan avstå arv genom ett så kallat arvsavstående. Om du avstår arv fördelas arvet på samma sätt som om du var avliden.

Läs mer

Ska jag betala arvsskatt?

Nej, idag har vi ingen arvsskatt i Sverige.   Däremot ska dödsboet betala skatt, exempelvis om dödsboet sålt aktier, fastighet, fonder eller bostadsrätt.

Läs mer

När ärver Allmänna arvsfonden?

Om det inte finns några legala släktarvingar i första, andra eller tredje arvsklassen träder Allmänna arvsfonden in som arvinge. Om du inte vill att Allmänna arvsfonden ska ärva dig behöver du skriva ett testamente.

Läs mer

Kan organisationer ärva mig?

Ja, i ett testamente kan du bestämma att en eller flera organisationer ska ärva dig. Om du vill att någon organisation ska ärva dig behöver du alltså skriva ett testamente.

Läs mer

Kan man ärva skulder?

Nej, vi ärver inte skulder i Sverige. Om det finns tillgångar i dödsboet, ska skulderna avräknas mot tillgångarna. Skulder ska alltså betalas om det finns pengar i dödsboet. Men om det saknas pengar i dödsboet för att betala skulderna ärvs alltså inte skulderna av arvingarna till den avlidne.

Läs mer

När får jag mitt arv? När kommer pengarna?

Första steget mot att kunna få ett arv är bouppteckningen. När någon har dött ska man upprätta en bouppteckning. Denna bouppteckning ska registreras hos Skatteverket innan man kan börja avveckla dödsboet. Efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket kan man påbörja boets avveckling. Vad som sker i denna fas är beroende av hur tillgångarna i dödsboet […]

Läs mer

Vad är ett arv?

När en person dör, äger den typiskt sett flera tillgångar. Det kan handla om att den som dött äger en fastighet, en bostadsrätt, fonder, aktier, konton med pengar, möbler eller annat. När den som ägde alltsammans har dött, ska dessa tillgångar få nya ägare. Det sker genom att tillgångarna (minus skulderna) fördelas mellan den avlidnes […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och vi har gemensamma barn?

Om du är sambo och har gemensamma barn med din sambo är det dina barn som ärver dig. En sambo har ingen arvsrätt. Det är alltså stor skillnad mellan att vara sambo och gift. Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du skriva ett testamente. Här är det dock viktigt att komma […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och inte har några barn?

Om du är sambo och inte har några barn är det i första hand dina föräldrar och i andra hand dina syskon som ärver dig. Din sambo saknar arvsrätt enligt lag och har ett dåligt juridiskt skydd.  Det spelar ingen roll om din sambo har varit din livskamrat halva livet. Om du vill att din […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är ensamstående och inte har några barn?

Om du är ensamstående och inte har några barn hittar vi dina arvingar i andra arvsklassen. Det är alltså i första hand dina föräldrar som ärver dig. Om dina föräldrar är döda, är det dina syskon som ärver dig. Om du inte har några arvingar i andra arvsklassen, blir det dina släktingar i tredje arvsklassen, […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och inte har några barn?

Om du är gift och inte har några barn, är det din make/maka som ärver dig. När även din make/make har dött, ska då kvarlåtenskapen efter make/maka fördelas mellan dina och make/makas släktarvingar. Om du och din make/maka istället vill bestämma vem som ska ärva er när ni båda två har dött, behöver ni skriva […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och har barn med någon annan än den jag är gift med?

Om du är gift och har ”särkullbarn”, dvs barn tillsammans med någon annan än den du är gift med, är det dina barn som ärver dig. Din make/maka ärver ingenting i detta fall. Om du vill att din make/maka ska ärva dig, måste du skriva ett testamente.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och vi har gemensamma barn?

Om du är gift och bara har gemensamma barn med den du är gift med är det din make/maka som ärver allt. Först när ni båda två är döda, får barnen ut sitt arv efter båda föräldrarna. Efterlevande make/maka är alltså dödsbodelägare och de gemensamma barnen är efterarvingar vid den första makens död.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se