Arvskifte och bodelning - Gillis Edman Familjejuridik

Arvskifte och bodelning

Trygghet vid livets vägskäl

Vad är ett arvskifte?

Om det finns fler än en dödsbodelägare i ett dödsbo, behöver ni göra ett arvskifte. I arvskifteshandlingen kommer dödsbodelägarna överens om vem som ärver vad och vilka förutsättningar i övrigt som ska gälla.

Arvskifteshandlingen är ett avtal och ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan det kan verkställas.

En arvskifteshandling är en viktig handling som du ska spara för framtiden. Till skillnad från bouppteckningen, som registreras hos Skatteverket, registreras inte en arvskifteshandling någonstans. Var därför noga med arvskifteshandlingen så att du kan ta fram den igen om du behöver komma ihåg vad ni kom överens om.

Frågor och svar

Vanliga frågor om arvskifte

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring arvskifte. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller boka tid hos en av våra jurister.

Måste vi anlita en jurist för att upprätta ett arvskifte?

Nej, det är inget krav. I samband med att vi upprättar bouppteckningen stämmer vi av om ni behöver hjälp med arvskiftet. Det är alltid klokt att konsultera en jurist för att garantera att det arvskiftesavtal ni skriver blir korrekt och giltigt.

Läs mer

Måste vi upprätta ett arvskifte?

Nej, när det exempelvis är efterlevande make eller maka som ärver allt är ju också denna person ensam dödsbodelägare. Om det endast finns en ensam dödsbodelägare krävs det inget arvskifte, utan bouppteckningen är tillräcklig för de åtgärder som behöver göras. Om ni är flera dödsbodelägare behöver ni reglera i ett arvskifte vad var och en […]

Läs mer

Läs vidare

Trygghet vid livets vägskäl

Allt du behöver veta om arv

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se