Vem ärver? - Gillis Edman Familjejuridik

Hur vet man vem som ärver?

Hur ser arvsordningen ut? Vad är arvsklasser?

Att redogöra för arvsordningen, det vill säga vem som ärver är tyvärr inte det lättaste. Svaret på vem som ärver en viss person beror på väldigt många faktorer.

I Sverige är det lagen Ärvdabalken som styr vem som ärver. Det kan också finnas ett testamente som anger hur arvet ska fördelas. Om den avlidne inte hade något testamente, blir det lagen som styr hur arvet fördelas. Även om det finns ett testamente kan lagen i vissa fall trumfa testamentet eftersom vissa arvingar har exklusiva rättigheter.

1

Första arvsklassen

Läs mer

När ett arv ska fördelas utgår lagstiftningen från släktskap. Släktskapet är indelat i olika arvsklasser. Första arvsklassen är bröstarvingar. Här finner vi den avlidnes barn. Om något av barnen har dött, ärver barnets barn. Om även barnbarnet är avlidet, träder barnbarnsbarnet in och ärver istället. Detta fortsätter nedåt i alla generationer som finns i familjen. Begreppet bröstarvinge betyder alltså i först hand barn, i andra hand barnbarn, i tredje hand barnbarnsbarn och så vidare.

Exempel: Ruth var förälder till Kalle, Sofia, Fredrika och Samuel. Sofia dog år 1995 och efterlämnade barnen Rosa och Alex. Alex dog år 2020 och efterlämnade barnet Viggo. Nu dör Ruth och arvet efter henne ska fördelas. Utgångspunkten är att Ruths barn ska få lika stora andelar av kvarlåtenskapen efter Ruth. Barnen får alltså varsin fjärdedel av Ruths kvarlåtenskap. Eftersom Sofia har dött före Ruth, ska Sofias fjärdedel fördelas mellan hennes två barn. Rosa och Alex får därmed varsin åttondel av Ruths kvarlåtenskap. Eftersom även Alex har dött före Ruth, får Alex enda barn Viggo hans åttondel.

2

Andra arvsklassen

Läs mer

Om det inte finns någon i den första arvsklassen, går man vidare och tittar på andra arvsklassen. I andra arvsklasen finns den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn.

Exempel: Håkan var ogift och hade inga barn. Håkan var son till Solveig och Axel. Solveig dog år 2015. Håkan hade två syskon, Ralph och Ingalill. Nu dör Håkan och arvet efter honom ska fördelas. Utgångspunkten är att Håkans föräldrar ska få hälften var av kvarlåtenskapen efter Håkan. Håkan far Axel, som fortfarande är i livet får hälften efter Håkan. Den andra halvan, som Solveig hade fått om hon fortfarande var i livet, fördelas mellan Solveigs levande barn. Det innebär att Ralph och Ingalill vardera får en fjärdedel i arv efter Håkan.

3

Tredje arvsklassen

Läs mer

Om det inte finns någon i den andra arvsklassen, går man vidare och tittar på tredje arvsklassen. I tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. Sedan är det stopp. Kusiner ärver inte enligt lag.

Exempel: Anna var ogift och hade inga barn. Hennes föräldrar var döda och hon hade inga syskon. De som fanns kvar var en farbror, en faster och en moster. Nu dör Anna och arvet efter henne ska fördelas. Utgångspunkten är att Annas kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan hennes far- och morföräldrar. Eftersom de alla är döda, tillfaller morföräldrarnas halva Annas moster. Farföräldrarnas halva fördelas mellan farbrodern och faster, som får varsin fjärdedel.

Om det inte heller finns någon i tredje arvsklassen, är det Allmänna arvsfonden som är arvinge enligt lag. I alla dödsbon finns det alltså någon som enligt lag ska ärva.

Frågor och svar

Vanliga frågor om arv

Här har vi samlat ihop några av de vanligaste frågorna om arv. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta eller boka tid med någon av våra jurister.

Vem ärver mig om jag är gift och har barn med någon annan än den jag är gift med?

Om du är gift och har ”särkullbarn”, dvs barn tillsammans med någon annan än den du är gift med, är det dina barn som ärver dig. Din make/maka ärver ingenting i detta fall. Om du vill att din make/maka ska ärva dig, måste du skriva ett testamente.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och inte har några barn?

Om du är gift och inte har några barn, är det din make/maka som ärver dig. När även din make/make har dött, ska då kvarlåtenskapen efter make/maka fördelas mellan dina och make/makas släktarvingar. Om du och din make/maka istället vill bestämma vem som ska ärva er när ni båda två har dött, behöver ni skriva […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och vi har gemensamma barn?

Om du är gift och bara har gemensamma barn med den du är gift med är det din make/maka som ärver allt. Först när ni båda två är döda, får barnen ut sitt arv efter båda föräldrarna. Efterlevande make/maka är alltså dödsbodelägare och de gemensamma barnen är efterarvingar vid den första makens död.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och inte har några barn?

Om du är sambo och inte har några barn är det i första hand dina föräldrar och i andra hand dina syskon som ärver dig. Din sambo saknar arvsrätt enligt lag och har ett dåligt juridiskt skydd.  Det spelar ingen roll om din sambo har varit din livskamrat halva livet. Om du vill att din […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och vi har gemensamma barn?

Om du är sambo och har gemensamma barn med din sambo är det dina barn som ärver dig. En sambo har ingen arvsrätt. Det är alltså stor skillnad mellan att vara sambo och gift. Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du skriva ett testamente. Här är det dock viktigt att komma […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och har barn med någon annan än den jag är gift med?

Om du är gift och har ”särkullbarn”, dvs barn tillsammans med någon annan än den du är gift med, är det dina barn som ärver dig. Din make/maka ärver ingenting i detta fall. Om du vill att din make/maka ska ärva dig, måste du skriva ett testamente.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och inte har några barn?

Om du är gift och inte har några barn, är det din make/maka som ärver dig. När även din make/make har dött, ska då kvarlåtenskapen efter make/maka fördelas mellan dina och make/makas släktarvingar. Om du och din make/maka istället vill bestämma vem som ska ärva er när ni båda två har dött, behöver ni skriva […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är gift och vi har gemensamma barn?

Om du är gift och bara har gemensamma barn med den du är gift med är det din make/maka som ärver allt. Först när ni båda två är döda, får barnen ut sitt arv efter båda föräldrarna. Efterlevande make/maka är alltså dödsbodelägare och de gemensamma barnen är efterarvingar vid den första makens död.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och inte har några barn?

Om du är sambo och inte har några barn är det i första hand dina föräldrar och i andra hand dina syskon som ärver dig. Din sambo saknar arvsrätt enligt lag och har ett dåligt juridiskt skydd.  Det spelar ingen roll om din sambo har varit din livskamrat halva livet. Om du vill att din […]

Läs mer

Vem ärver mig om jag är sambo och vi har gemensamma barn?

Om du är sambo och har gemensamma barn med din sambo är det dina barn som ärver dig. En sambo har ingen arvsrätt. Det är alltså stor skillnad mellan att vara sambo och gift. Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du skriva ett testamente. Här är det dock viktigt att komma […]

Läs mer

Vem ärver en ensamstående?

Du som inte har några barn är helt fri i hur du vill testamentera din kvarlåtenskap. Om du inte har skrivit ett testamente är det i första hand dina föräldrar och i andra hand dina syskon som ärver dig. Vill du att någon annan person eller organisation ska ärva dig, behöver du upprätta ett testamente.

Läs mer

Vem ärver mig om jag är ensamstående och inte har några barn?

Om du är ensamstående och inte har några barn hittar vi dina arvingar i andra arvsklassen. Det är alltså i första hand dina föräldrar som ärver dig. Om dina föräldrar är döda, är det dina syskon som ärver dig. Om du inte har några arvingar i andra arvsklassen, blir det dina släktingar i tredje arvsklassen, […]

Läs mer

Kontakta oss

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se