Måste vi göra en bouppteckning? - Gillis Edman Familjejuridik

Måste vi göra en bouppteckning?

Ja, i de allra flesta fall behövs en bouppteckning.

Undantaget från kravet om bouppteckning är om den avlidnes tillgångar är mycket knappa. Då kan kommunen hjälpa till med en så kallad dödsboanmälan, istället för att en bouppteckning görs. Om det är aktuellt med en dödsboanmälan, kontakta då socialnämnden i den avlidnes hemkommun.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se