Vad är ett arv? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är ett arv?

När en person dör, äger den typiskt sett flera tillgångar. Det kan handla om att den som dött äger en fastighet, en bostadsrätt, fonder, aktier, konton med pengar, möbler eller annat. När den som ägde alltsammans har dött, ska dessa tillgångar få nya ägare. Det sker genom att tillgångarna (minus skulderna) fördelas mellan den avlidnes arvingar. Det du får efter den avlidne är alltså ditt arv.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se