Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvinge? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är skillnaden mellan dödsbodelägare och efterarvinge?

Dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till den avlidnes tillgångar; enligt lagbestämmelse eller giltigt testamente. En efterarvinge har rätt till arv först efter att en dödsbodelägare har avlidit.

En vanlig situation där det både finns dödsbodelägare och efterarvingar är när ena maken i en kärnfamilj dör. Då blir efterlevande make dödsbodelägare och de gemensamma barnen efterarvingar. De gemensamma barnen får i det läget inget arv, utan allt ärvs av efterlevande make. När sedan även efterlevande make dör, blir barnen dödsbodelägare och får då ut arvet efter båda föräldrarna.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se