Vad får jag göra med den avlidnes egendom? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad får jag göra med den avlidnes egendom?

Så länge alla dödsbodelägare är överens har du stora befogenheter. Att betala räkningar i den avlidnes namn kan och bör du alltid göra så länge det finns pengar i dödsboet. Är du osäker på om det kommer att finns pengar kvar i slutändan, är det bättre att begära anstånd med de fakturor som kommer, annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

Tänk på att aldrig sälja eller slänga egendom som kan påverka den avlidnes ekonomi innan du har fått ett medgivande från övriga dödsbodelägare. Vid minsta osäkerhet är det bättre att magasinera tillhörigheterna i väntan på arvskifte. Nödvändiga eller brådskande åtgärder ska alltid ombesörjas, som att exempelvis fixa en vattenläcka.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se