Till minne av Karin MacLennan - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin MacLennan

22 september 1968 - 29 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 11.00

Plats

S:ta Birgittas kapell

Klippan 2, 414 55 Göteborg

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karin MacLennans begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55