Äktenskapsförord - Gillis Edman Familjejuridik

Äktenskapsförord

All You Need Is Love och ett äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Skillnaden är att giftorättsgods bodelas vid skilsmässa eller dödsfall, medan enskild egendom skyddas från bodelning.

Äktenskapsförordet upprättas före eller under äktenskapet.

Frågor och Svar

Vanliga frågor och svar om äktenskapsförord

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad gäller i ett äktenskapsförord?

De tillgångar som i ett äktenskapsförord specificeras som enskild egendom ingår inte i en bodelning. För att vara giltigt måste äktenskapsförordet vara registrerat hos Skatteverket.

Läs mer

Vad är främsta anledningen till skriva ett äktenskapsförord?

Den främsta anledningen för de flesta är tryggheten i att på förhand veta hur er egendom ska fördelas om ni en dag skiljs åt. För somliga som exempelvis har barn från tidigare förhållanden är det också viktigt att i äktenskapsförordet öronmärka den egendom som enbart ska ärvas av de egna barnen.

Läs mer

Hur häver vi ett äktenskapsförord?

Om ni vid någon tidpunkt vill häva ett äktenskapsförord räcker det inte att riva det, utan ett nytt måste upprättas och registreras hos myndighet för att det gamla ska upphöra.

Läs mer

Läs vidare

Livet efter döden

Planera för när du inte längre kan planera

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se