Framtidsfullmakt - Gillis Edman Familjejuridik

Framtidsfullmakt

Planera för när du inte längre kan planera

Vad är en framtidsfullmakt?

Om du blir du sjuk, skadad eller på något annat sätt förlorar din förmåga att ta hand om dig själv och dina tillgångar vill du vara säker på att hamna i rätta händer. Det ser framtidsfullmakten till att du gör. Du kan själv bestämma vem eller vilka som får ansvar för dig och ditt liv, istället för att låta överförmyndaren utse en god man eller förvaltare åt dig. Vi hjälper dig att ordna framtidsfullmakten så att den blir juridiskt giltig.

Frågor och svar

Vanliga frågor om framtidsfullmakt

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Välkommen att kontakta oss för svar på dina specifika frågor eller för att boka möte med en jurist.

Finns det krav på hur en framtidsfullmakt ska skrivas?

Ja, det ska vara bevittnat med ort, datum, namnteckning och namnförtydligande. Vi rekommenderar att en av fullmaktshavarna förvarar framtidsfullmakten på säkert ställe.

Läs mer

Hur fungerar det med framtidsfullmakt?

Genom framtidsfullmakten utser du vem som får företräda dig om du i framtiden skulle bli så sjuk att du själv inte kan ta hand om dina angelägenheter. Förutom att utse vem som får företräda dig sätter du också ramverket för vad personen får göra. Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter och det kan […]

Läs mer

Hur ”aktiveras” framtidsfullmakten? Hur börjar framtidsfullmakten att gälla?

I din framtidsfullmakt sätter du regelverket för hur framtidsfullmakten ska träda i kraft. Det vanligaste önskemålet från våra kunder är att det ska vara framtidsfullmaktshavaren som bedömer när framtidsfullmakten ska börja gälla. Det kan till exempel handla om att jag som fullmaktshavare bedömer att min förälder, som jag har framtidsfullmakt för, har blivit så dement […]

Läs mer

Läs vidare

Planera för livet efter döden

Mitt är mitt och ditt är ditt

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se