Hur häver vi ett äktenskapsförord? - Gillis Edman Familjejuridik

Hur häver vi ett äktenskapsförord?

Om ni vid någon tidpunkt vill häva ett äktenskapsförord räcker det inte att riva det, utan ett nytt måste upprättas och registreras hos myndighet för att det gamla ska upphöra.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se