Fördel eller nackdel med titanringar? - Gillis Edman Bröllop

Fördel eller nackdel med titanringar?

Materialet har väldigt god hållbarhet, samtidigt som det är mycket hårt och svårbearbetat. Det går att göra lätta tunna och smidiga smycken med låg vikt, det är däremot svårt att göra om eller bearbeta en redan befintlig ring i titan.

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se