När byter man namn? - Gillis Edman Bröllop

När byter man namn?

Namnbyte gör ni inför eller efter vigseln. Hos Skatteverket under fliken Folkbokföring ansöker ni om namnbyte. Vissa kriterier måste uppfyllas, till exempel kan ni byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Ni kan byta namn flera gånger under äktenskapet. Vissa namnansökningar har en avgift, medan andra är avgiftsfria. Handläggningstiden för ansökan varierar: efternamn utan avgift, cirka 14 veckor, efternamn med avgift, 1-2 månader. För egna nybildade efternamn är handläggningstiden 3-5 månader.

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se