Vad är laglott? - Gillis Edman Bröllop

Vad är laglott?

Våra bröstarvingar/barn har en exklusiv rätt att få ärva oss. Laglotten är halva arvslotten. Om jag efterlämnar 1 000 000 kr och har två barn, är arvslotten för vardera barn 500 000 kr. Laglotten är alltså 250 000 kr. Om jag testamenterar hela min kvarlåtenskap till en organisation eller person, har mina barn ändå rätt att kräva ut sin laglott om de vill. I exemplet ovan innebär det i så fall att mina barn ärver 250 000 kr var och att organisationen/personer får resterande 500 000 kr.

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se