Till minne av May Lundin - Gillis Edman Begravningsbyrå

May Lundin

26 mars 1920 - 13 september 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om May Lundins begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72