Till minne av Lennart Wånsander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Wånsander

11 maj 1954 - 31 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Wånsanders begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72