Till minne av Ola Svalander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ola Svalander

20 november 1976 - 16 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 8 november 2021

kl 10.00

Tänd ett ljus

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ola Svalanders begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55