Till minne av Ulf Celander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulf Celander

21 juli 1942 - 27 november 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulf Celanders begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15