Till minne av Ulf Celander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulf Celander

21 juli 1942 - 27 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 29 december 2021

kl 12.00

Plats

S:t Sigfrids kapell

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulf Celanders begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15