Till minne av Ann-Christine Blomberg Voxblad - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Christine Blomberg Voxblad

8 november 1948 - 8 december 2021

Begravningsdagen

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 19 december 2021, kl 11.00 – Älvsborgs kyrka

Info

Minnesgåvor

Strokefonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Christine Blomberg Voxblads begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31