Till minne av Margareta Ingemarsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margareta Ingemarsson

4 juli 1945 - 16 december 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 12 januari 2022

kl 10.30

Plats

Fjärås kyrka

, 43972 Fjärås

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margareta Ingemarssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38