Till minne av Sonny Nöjdh - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sonny Nöjdh

14 juli 1939 - 17 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sonny Nöjdhs begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83