Till minne av Awe Kuhlin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Awe Kuhlin

8 maj 1935 - 23 mars 2009

Begravningsdagen

Begravning

Lördag 4 april 2009

kl 13.00

Plats

Majornas Missionskyrka

Minnesstund

Lördag 4 april 2009

Plats

Församlingsvåningen

Tänd ett ljus