Till minne av Lennie Alkenvid - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennie Alkenvid

17 juni 1938 - 18 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennie Alkenvids begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15