Till minne av Lars Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Larsson

5 juni 1953 - 14 maj 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars Larssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55