Till minne av Ingela Johnson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Johnson

9 juli 1932 - 18 december 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Johnsons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32