Till minne av Lennart Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Karlsson

18 mars 1949 - 28 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser