Till minne av Karl Erik Pettersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl Erik Pettersson

16 juli 1939 - 27 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser