Till minne av Karl Erik Pettersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl Erik Pettersson

16 juli 1939 - 27 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karl Erik Petterssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55