Till minne av Klas Toresson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Klas Toresson

12 maj 1946 - 26 april 2022

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Klas Toressons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55