Till minne av Georg Hansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Georg Hansson

1 december 1928 - 5 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Georg Hanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61