Till minne av Chander Kent - Gillis Edman Begravningsbyrå

Chander Kent

28 augusti 1942 - 12 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Chander Kents begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53