Till minne av Ingemar Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingemar Svensson

4 juli 1943 - 12 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingemar Svenssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72