Till minne av Alvar Viklund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Alvar Viklund

19 september 1925 - 18 februari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Alvar Viklunds begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72