Till minne av Anna Klenfelt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anna Klenfelt

1 augusti 1940 - 1 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 14 oktober 2021

kl 12.00

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anna Klenfelts begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72