Till minne av Bertil Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Andersson

22 maj 1940 - 28 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Anderssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15