Till minne av John-Åke Danielsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

John-Åke Danielsson

2 juli 1945 - 28 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 19 november 2021

kl 10.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 5 november 2021, kl 11.00 – Kungsbacka kyrka

Tacksägelse – söndag 14 november 2021, kl 11.00 – Kungsbacka kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om John-Åke Danielssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83