Till minne av Arne Ydergård - Gillis Edman Begravningsbyrå

Arne Ydergård

9 juli 1924 - 10 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Arne Ydergårds begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38