Till minne av Rosie Fredriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rosie Fredriksson

23 augusti 1947 - 3 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rosie Fredrikssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08