Till minne av Rosie Fredriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rosie Fredriksson

23 augusti 1947 - 3 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 27 januari 2022

kl 13.00

Plats

Bleketkyrkan, Uddevalla

Minnesstund

Torsdag 27 januari 2022

Plats

Församlingshemmet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rosie Fredrikssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08