Till minne av Ernst-Olof Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ernst-Olof Olsson

10 mars 1937 - 24 mars 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ernst-Olof Olssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72