Till minne av Ingrid Hultberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Hultberg

15 januari 1921 - 29 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 2 december 2021

kl 14.00

Minnesstund

Torsdag 2 december 2021

Plats

Örlogskapellet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 7 november 2021, kl 11.00 – Johannebergskyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Hultbergs begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32