Till minne av Carl-Gösta Nordgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Carl-Gösta Nordgren

27 maj 1935 - 29 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Carl-Gösta Nordgrens begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61