Till minne av Niels Appelt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Niels Appelt

24 maj 1943 - 8 februari 2022

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Niels Appelts begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31