Till minne av Gurlie Malmentun - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gurlie Malmentun

14 september 1930 - 2 oktober 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 28 oktober 2021

kl 13.30

Plats

Vallda kyrka

Vallda Kyrkbyväg 8, 43490 Vallda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser