Till minne av Lisbeth Engvall - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lisbeth Engvall

15 maj 1939 - 21 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 10 december 2021

kl 14.00

Plats

Malmöns kyrka

Minnesstund

Fredag 10 december 2021

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lisbeth Engvalls begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42