Till minne av Roland Carlberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Roland Carlberg

16 oktober 1958 - 17 januari 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Roland Carlbergs begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72