Till minne av Lars Öckert - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Öckert

24 november 1938 - 1 september 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 29 september 2021

kl 14.00

Plats

Örlogskapellet

Minnesstund

Onsdag 29 september 2021

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser