Till minne av Rickard Magnusson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rickard Magnusson

2 oktober 1932 - 2 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 3 december 2021

kl 10.30

Plats

Vallda kyrka

Vallda Kyrkbyväg 8, 43490 Vallda

Minnesstund

Fredag 3 december 2021

Plats

Församlingshemmet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rickard Magnussons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72