Till minne av Ingrid Warodell - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Warodell

27 maj 1924 - 3 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Warodells begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32