Till minne av Elisabeth Kindberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elisabeth Kindberg

4 oktober 1955 - 29 november 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 7 januari 2022

kl 11.00

Plats

Bergums kyrka

Bergums kyrkväg 20, 42491 Olofstorp

Minnesstund

Fredag 7 januari 2022

Plats

Församlingshemmet

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elisabeth Kindbergs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61