Till minne av Christina Ullström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christina Ullström

31 oktober 1950 - 24 april 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christina Ullströms begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72